Τυμπάκι

2002

Ακουαρέλ σε χαρτί,
50εκ. x 40εκ.

Η μικρή πόλη στη παραλία του κόλπου της Μεσσαράς με πολλά θερμοκήπια

Τυμπάκι