Το μοναστήρι Καψά

1995

Ακρυλικό χρώμα σε χαρτί,
30εκ. x 45εκ.

Ένα μοναστήρι στη νοτιοανατολική ακτή της Κρήτης με δίπλα το φαράγγι του ίδιου ονόματος

Το μοναστήρι Καψά