Όχθη του ποταμού Κραμπή

1988

Pitt κιμωλία σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Οι τυπικοί πανύψηλοι βράχοι στη θάλασσα Ανταμάν

Όχθη του ποταμού Κραμπή