Το μήλο και το μαχαίρι

1997

Παστέλ σε χρωματισμένο Canson χαρτί,
65εκ. x 50εκ.

Μια νεκρή φύση, αναπτυγμένη στη συζήτηση πέρα από τη βία μεταξύ των φύλων. Το τεράστιο μαχαίρι φαίνεται κατ\' ευθείαν να έχει χωρίσει το μήλο και το διχοτομημένο φρούτο κλίνει σχεδόν εμπιστευτικό ενάντια στο χάλυβα.

Το μήλο και το μαχαίρι