Η Ιουδίθ και ο Χολοφέρνες

1995

Λάδι σε καμβά, ρόλο,
90εκ. x 70εκ.

Οι μορφές της βιβλικής ιστορίας όχι ως πρόφαση για την απεικόνιση των γυμνών

Η Ιουδίθ και ο Χολοφέρνες