Ρόδιες

2004

Ακρυλικό χρώμα σε κάνβα,
60εκ. x 50εκ.

Τα ανοιχτά φρούτα από τον κήπο μας δείχνουν τα κόκκινα μούρα.

Ρόδιες