Μινωική εντύπωση

1995

Ακρυλικό χρώμα με άμμο σε χαρτί,
30εκ. x 42εκ.

Το ιερό βουνό των μινωικών Κρίτων και το σύμβολο των λάβρων

Μινωική εντύπωση