Ο Λαβύρινθος

2003

Λάδι στο ακρυλικό στόκο στο κοντραπλακέ, κυλημένο,
60εκ. x 90εκ.

Το κέντρο αίμα-κόκκινο στις μπλε σειρές Λωρίδων χρώματος και τα άγνωστα πλάσματα τρόμου σε βάθος της γης.

Ο Λαβύρινθος