Ελευθια

2003

Λάδι σε χαρτί Νεπάλης, ρόλο,
51εκ. x 77εκ.

Μιτέρα και παιδί;

Ελευθια