Ο χορός

2003

Λάδι στο ακρυλικό στόκο στο κοντραπλακέ, κυλημένο,
60εκ. x 90εκ.

Η ακτή της πεδιάδας της Μεσσαράς στη νότια Κρήτη με τη διπλή κορυφή κέρατων του όρου Ίδη. Στην ακτή χορεύουν σειρές λωρίδων χρώματος.

Ο χορός