Κάτω από την γέφυρα του Καρόλου 2

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
30εκ. x 40εκ.

Κατά την διάρκεια του δευτέρου ταξιδιού στη Πράγα η θέα ήταν τόσο πολύ καλά όπως στη πρώτη φορά

Κάτω από την γέφυρα του Καρόλου 2