Μπρένο

1994

Ακουαρέλ σε χαρτί,
30εκ. x 40εκ.

Ένα ορεινό χωριό στο Τικίνο, Ελβετία

Μπρένο