Ναός στη Μάλτα

1994

Ακουαρέλ σε χαρτί,
45εκ. x 30εκ.

Εκείνος ο νεολιθικός ναός Mnajdra ανήκει με την κατάστασή του στους απότομους βράχους και την ηλικία 5000 ετών του σε ένα από τα αντικείμενα συμφέροντος της Μάλτας.

Ναός στη Μάλτα