Η πόλη δίπλα τη λίμνη

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Μια τυπική πόλη στη Τσεχία

Η πόλη δίπλα τη λίμνη