Το ανάκτορα του Μέτερνιχ

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Το ανάκτορα, κοντά του Καρλσμπαδ Τσεχίας ήταν νωρίτερα στο καλοκαίρι η έδρα της οικογένειας

Το ανάκτορα του Μέτερνιχ