Ουρανός πέρα από το Rheingau

1997

Ακουαρέλ σε χαρτί,
50εκ. x 40εκ.

Μελέτη χρώματος του τοπίου και του ουρανού πέρα από τα βουνά του Rauenthal

Ουρανός πέρα από το Rheingau