Μετέωρα

2001

Ακουαρέλ σε χαρτί,
50εκ. x 40εκ.

Τα διάσημα μοναστήρια στους πύργους βράχου στη βόρεια Ελλάδα

Μετέωρα