Λισσαβόνα, γέφυρα πέρα από το Τέγο

1995

Ακουαρέλ σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Μια άποψη ενός γνωστού σημείου επιφυλακής πέρα από το κέντρο της πόλης.

Λισσαβόνα, γέφυρα πέρα από το Τέγο