Λιγιά, η όψη προς την εκκλησία

2001

Ακουαρέλ σε χαρτί,
55εκ. x 40εκ.

Η μικρή πόλη στην βορριοδυτική παραλία της Ελλάδας αργά στο Σεπτέμβριο

Λιγιά, η όψη προς την εκκλησία