Ποταμός Κραμπή

1995

Γουάς σε χαρτί,
40εκ. x 50εκ.

Το ποτάμι με τον ίδιο όνομα της πόλης τυλίγεται μεταξύ των υψηλών πύργων βράχου της νότιας Ταϊλάνδης.

Ποταμός Κραμπή