Καρέκλες

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
30εκ. x 40εκ.

Καρέκλες μπροστά από ένα σπίτι στον κόλπο του Κούτσουρα.

Καρέκλες