Κήπος και βουνά

1996

Ακουαρέλ σε χαρτί,
30εκ. x 40εκ.

Η άποψη από το μπαλκονι μας πέρα από την καρποφόρο παράκτια πεδιάδα στα βουνά στην ανατολή της Κρήτης, εκείνη την περίοδο ακόμα στις διακοπές

Κήπος και βουνά