Λιμένας

1998

Ακουαρέλ σε χαρτί,
45εκ. x 30εκ.

Χαρακτηριστικό τοπίο της ακτής της Ίστριας με το μικρό αλιευτικό καταφύγιο

Λιμένας