Χωριό των θάλασσα-τσιγγάνων, Ταϊλάνδη

1995

Γουάς σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Κτήρια πάνω από ξύλινους πασσάλους στη σύγχυση παραλία της ανταμανικής θάλασσας.

Χωριό των θάλασσα-τσιγγάνων, Ταϊλάνδη