Το παλιό λιμάνι στο Λονδίνο

1993

Ακουαρέλ σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Ο μετασχηματισμός του παλαιού μεγαλύτερου του κόσμου λιμένα σε μια διαβίωση και ένα επιχειρησιακό τοπίο.

Το παλιό λιμάνι στο Λονδίνο