Τοπίο των Αστερούσιων

2003

Ακουαρέλ σε χαρτί,
50εκ. x 40εκ.

Πίσω από την ταβέρνα της Γεωργίας το η κοιλάδα προς τα πάνω

Τοπίο των Αστερούσιων