Γυναίκα σε κλίση από πίσω

2003

Μαρκαδόρο πάνω σε χαρτόνι,
50εκ. x 73εκ.

Μελέτη από τη μνήμη

Γυναίκα σε κλίση από πίσω