Καθισμένη γυμνή από πίσω με ένα καπέλο

2003

Μολύβι σε χαρτί,
44εκ. x 60εκ.

Μελέτη από τη μνήμη

Καθισμένη γυμνή από πίσω με ένα καπέλο