Η καθισμένη σε πορτοκαλή

1996

Ακρυλική χρώμα σε χαρτί,
50εκ. x 64εκ.

Χρωματίνη σκίτσα μπροστά το μοντέλο

Η καθισμένη σε πορτοκαλή