Σέξι στη θάλασσα

2001

Ακουαρέλ σε χαρτί ,
50εκ. x 40εκ.

Γυμνό σε μια προκλητική στάση στην παραλία

Σέξι στη θάλασσα