Ορθιο γυμνό με κλίση προς τα πίσω

1996

Κάρβουνο σε χαρτί,
42εκ. x 60εκ.

Μελέτη από τη μνήμη

Ιδιωτική Συλλογή

Ορθιο γυμνό με κλίση προς τα πίσω