Πρόσωπο 1

2003

Κιμωλία Πιττ σε χαρτί,
50εκ. x 65εκ.

Μελέτη από τη μνήμη

Πρόσωπο 1