Κορίτσι μέσα στο σκοτεινό πλαίσιο

2002

Ακρυλικό χρώμα, ελαιόχρωμα σε χαρτί,
64εκ. x 50εκ.

Αυτός ο πίνακας που αναπτύσσεται στην περίοδο περίπου το 1997-2002. Αρχισμένο με το τοπίο στο υπόβαθρο πήρε τελικά ανάπτυξη στη μελέτη γυμνού.

Κορίτσι μέσα στο σκοτεινό πλαίσιο