Το ξαπλωμένο ξανθό γυμνό

1996

ακρυλικό χρώμα σε χαρτί,
60εκ. x 50εκ.

Χρωματισμένο σκίτσα από το μοντέλο

Το ξαπλωμένο ξανθό γυμνό