Κορίτσακια στο μπάνιο

1976

Πάστελ σε χαρτί,
64εκ. x 45εκ.

Κορίτσια sto μπάνιο στη λίμνη μέσα στο πάρκο

Κορίτσακια στο μπάνιο