Καθισμένη ανακούρκουδα

1996

Ακρυλικό χρώμα σε ειδικό χαρτί,
64εκ. x 50εκ.

Χρωματισμένο σκίτσο κατ΄εξαίρεση μία φορά πριν από το πρότυπο.

Καθισμένη ανακούρκουδα