Το καθήμενο κορίτσι

1994

Σκίτσο μολύβι,
30εκ. x 40εκ.

Μια γυναίκα σχεδιασμένο από την μνήμη, βυθισμένο στο εαυτό του.

Το καθήμενο κορίτσι