Θηλυκό γυμνό, το επάνω μέρος του σόματος

2003

Λάδι σε χαρτί Νεπάλης,
77εκ. x 51εκ.

Ζωγραφισμένο από την μνήμη

Θηλυκό γυμνό, το επάνω μέρος του σόματος