Η κυρία με το ηλιακό καπέλο

1993

Λάδι σε χαρτί,
40εκ. x 30εκ.

Από τη μνήμη, μια σκηνή στην παραλία των γυμνών

Η κυρία με το ηλιακό καπέλο