Το τσιγάρο μετά

1994

Πάστελ σε Κανσόν χαρτί,
60εκ. x 40εκ.

Μια σκηνή από ένα θρίλερ τηλεοπτικού προγράμματος

Ιδιωτική Συλλογή

Το τσιγάρο μετά