Γονατίζοντας

2003

Ακρυλικό χρώμα στο ακρυλικό στόκο στον πίνακα τσιπ,
60εκ. x 50εκ.

Η δραστική κοντοποιήση στη δομή του γυναικείο σώματος κάνει οι μερίδες σεξουαλικής ενεργοποίησης τα εικόνα-σημαντικά στοιχεία.

Γονατίζοντας