Γυναίκες στο μπάνιο

2000

Ακουαρέλα σε χαρτί,
56εκ. x 40εκ.

Μια ομάδα γυναικών στο εξαιρετικό απλοποιημένο τοπίο

Γυναίκες στο μπάνιο