Από την εφημερίδα

1994

Μολύβι σε χαρτί,
50εκ. x 65εκ.

Μετά από μια απεικόνιση από μια γερμανική εφημερίδα

Από την εφημερίδα