Γυμνό από την κάτω πλευρά

1992

Μολύβι σε χαρτί,
36εκ. x 24εκ.

Ζωγραφισμένο κατά τη διάρκεια ένος μαθήματος

Γυμνό από την κάτω πλευρά