Γυμνό πλαγίως από πάνω

1992

Μολύβι σε χαρτί,
36εκ. x 24εκ.

ζωγραφισμένος κατά τη διάρκεια ένος μαθήματος

Γυμνό πλαγίως από πάνω