Αναμονή στο μπαρ

1996

Γουάς σε χαρτί,
40εκ. x 55εκ.

Μια πουτανίτσα στην αναμονή των πελατών, την είδα στο μπαρ ξενοδοχείου στη Μαγιόρκα.

Αναμονή στο μπαρ