Ο στρατιώτης βλέπει προ στα πίσω

1996

Ακρυλικό χρώμα σε ειδικό χαρτί,
64εκ. x 50εκ.

Από τη σειρά στους "πολέμους Βαλκανίων" ο στρατιώτης στο αίμα-κόκκινο στρατόπεδο κοιτάζει στην μόνο ανόητη καταστροφή.

Ο στρατιώτης βλέπει προ στα πίσω