Αντρας και γυναίκα σε κόκκινο

2003

Λάδι σε κοντρα πλακέ, ρόλο,
40εκ. x 55εκ.

Από τη μνήμη ενός κακού πρωί

Ιδιωτική Συλλογή

Αντρας και γυναίκα σε κόκκινο