Επιθυμία ή πόνος;

2005

Μαρκαδόρος σε χαρτί Κανσόν,
50εκ. x 65εκ.

Σκίτσο ενός προσώπου με την διαστρεβλωμένη φυσιογνωμία

Επιθυμία ή πόνος;