Κύριος και υπάλληλος

1996

Ακρυλικό χρώμα σε ειδικό χαρτί,
64εκ. x 50εκ.

Δύναμη και πονηρία στις κοινωνικές και εθνικές δομές.

Κύριος και υπάλληλος